DUYURULAR
9. Kalkınma Planı

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 28.06.2006 tarihli 121. Birleşiminde onaylanmış ve 01.07.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

9. Kalkınma Planı Stratejisi

Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi (2007-2013), 13.05.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

ÖİK Toplantıları

ÖİK toplantıları 30 Aralık 2005 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

 

 


Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
Necatibey Cad. No:108 06100 YÜCETEPE - ANKARA
Tel: +90 (312) 294 50 00